Trang chủ
Tra cứu OPAC
Quản trị thư viện
"Học viện Công giáo Việt Nam là Đại học Công giáo đầu tiên tại Việt Nam, được Tòa Thánh phê chuẩn và được sự đồng ý của Ban Tôn giáo Chính phủ. Học viện chuyên nghiên cứu Triết học, Thần học, Kinh thánh, Mục vụ và Truyền giáo. Ngoài ra Học viện còn nghiên cứu về Lịch sử, Văn hóa và các Tôn giáo, về mối liên hệ giữa các học thuyết Giáo hội với truyền thống khôn ngoan của nhân loại nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Thư viện Học viện Công giáo Việt Nam được thành lập để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của các sinh viên, các nghiên cứu sinh và Giáo sư của Học viện."
Từ khóa Tiêu đề