TRANG CHỦ TRA CỨU OPAC TRA CỨU Z39.50
 
 
 
 
Danh sách máy chủ
   
   
Số dòng/trang
 
 
 
   
HƯỚNG DẪN
Tìm kiếm Ví dụ
Chọn thư viện muốn tra cứu trong danh sách. Giữ phím Ctrl để chọn nhiều thư viện  
Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập từ khóa muốn tìm Chọn tiêu chí 'Nhan đề' và nhập từ khóa 'library'
Hỗ trợ các toán tử tìm kiếm nâng cao:
        'AND', 'OR', 'NOT'