TRANG CHỦ TRA CỨU OPAC TRA CỨU Z39.50
Tìm kiếm cơ bản
Sách
Tạp chí
Luận văn
Công trình nghiên cứu
Hội nghị - Báo cáo
Tài liệu multimedia

  Tra cứu OPAC Sách
 
 

Tìm kiếm cơ bản Tìm kiếm chi tiết Tìm kiếm nâng cao
  Từ khóa  
  Tiêu đề  
         
   
HƯỚNG DẪN TRA CỨU
Lựa chọn thể loại cần tìm: Sách, Tạp chí, Luận văn, Công trình nghiên cứu, Hội nghị - Báo cáo, Tài liệu multimedia
1. Tìm cơ bản
Từ giao diện trang OPAC, nhập thuật ngữ cần tìm vào ô tìm kiếm với các lựa chọn (Đề mục, Nhan đề, Tác giả, Tất cả).
2. Tìm chi tiết:
Có thể kết hợp nhiều thông tin như: Nhan đề, Tác giả, Đề mục, Thông tin xuất bản, Năm xuất bản, Số phân loại,…
và các thông tin đặc trưng tùy theo thể loại:
  - Sách: Số ISBN,…
  - Luận văn: Người hướng dẫn, Loại luận văn, Năm bảo vệ,…
  - Công trình nghiên cứu: Cơ quan chủ quản,…
  - Tạp chí: Số ISSN, Cơ quan chủ quản,…
3. Tìm nâng cao
Tìm nâng cao là kết hợp nhiều thuật ngữ tìm và sử dụng các toán tử đại số AND, OR, NOT trong thông tin của loại tài liệu để
được kết quả tìm một cách chính xác nhất.
Xem thông tin kết quả tìm kiếm
Chọn nhan đề tài liệu mình cần để xem thông tin Tóm lược hoặc Chi tiết tài liệu như tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số
trang, đề mục chủ đề, số phân loại, dữ liệu xếp giá,… và trạng thái tài liệu (sẵn sàng phục vụ hay đang được mượn).
Kỹ năng tìm khác
Tra cứu OPAC còn cho phép sử dụng ký tự đại diện dấu sao (*) để tìm kiếm những chuỗi ký tự bất kỳ từ dấu * trở đi, hay trước
một chuỗi ký tự nào đó nếu bạn không nhớ chính xác hoặc để tiết kiệm thời gian nhập thông tin.